MA THÁNG CÔ HỒN

MA THÁNG CÔ HỒN

Hôm qua sau khi ăn tối, tui đi dạo vòng vòng rồi quẹo vô cửa hàng tiện lợi tính mua vài thứ. Xong tự nhận ra là quên đem tiền. Xong cái gọi cho nhà đem tiền ra giúp. Đang đứng chờ thì thấy bên vệ đường có ông kia đang đốt vàng mã xong qua đứng nói chuyện chơi:

– Chú đang làm gì á? – tui hỏi nhẹ
– Chú đang gửi tiền cho nhà chú! – chú trả lời nhẹ
– Còn con đang làm gì đó? – chú hỏi nhẹ lại tui
– Con đang chờ gia đình con gửi tiền tới – tui trả lời nhẹ

Chú đó nghe xong mặt biến sắc ù té chạy!

Tui kêu với theo: “Ới ới chú ới, con chỉ đang chờ nhà con gửi tiền cho con thôi mà!!?”

Tự nhiên mấy người đốt vàng mã gần đó chạy hết trơn!

Nguồn: CLB Ăn chay trường sống giữa đời thường

#KENTARY #VuiCười

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *